siebar

اساسنامه

اساسنامه

 اتحادیه بین المللی سازمانهای غیر دولتی مدافع حقوق ملت فلسطین

مقدمه

با توجه به استمرار و اوج گیری کشتار جمعی مردم فلسطین و ادامه جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه حقوق بشر فلسطینیان بویژه زنان و کودکان در فلسطین اشغالی و برای دستیابی به ابزاری مؤثر در سطح منطقه وجهان برای تقویت پشتیبانی و دفاع از حقوق بشر آنان که نقض آن همچنان از سوی رژیم اشغالگر ادامه دارد و بنا به درخواست سازمانهای متعدد غیر دولتی،تأسیس اتحادیه بین المللی سازمانهای غیر دولتی حامی حقوق انسانی مردم فلسطین اقدامی ضروری،بهنگام و انکار ناپذیر بنظر می رسد.

نقض مستمر حقوق انسانی مردم فلسطین ،و زیر پا گذاشتن اصول و حقوق اساسی مصرحه در اعلامیه جهانی و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و همچنین کنوانسیونهای حقوق بشر دوستانه از مهمترین نگرانی های جامعه بین المللی می باشد.مراکز فرهنگی،رسانه ها،سازمانهای غیردولتی می توانند در زمینه افشای این جنایات فعالیت مؤثری را سازمان دهند.کوشش برای تحقق همبستگی بیشتر و دستیابی به امکان گفتگو و تبادل نظر سازنده و مؤثر سازمانهای غیر دولتی در جهان،پشتیبانی از حقوق انسانی مردم فلسطین،تلاش برای متوقف کردن اقدامات  خشونت آمیز علیه مردم فلسطین،تحقق آرمانهای والای مردم محروم فلسطین و بازپس گیری سرزمین ها و اماکن مقدس اشغالی،اساس این اقدام می باشد.

 

فصل اول- کلیات

ماده 1)نام این تشکل "اتحادیه بین المللی سازمانهای غیردولتی حامی مردم فلسطین"می باشد که از این به بعد در این اساسنامه از آن به عنوان "اتحادیه" یاد می شود.

ماده 2) اتحادیه،سازمانی غیر انتفاعی (غیر دولتی) است که از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد.

ماده3) تا زمان برگزاری اولین مجمع عمومی که در خصوص تأسیس یک دبیرخانه دائم تصمیم خواهد گرفت دبیرخانه موقت فعالیتهای خود را در تهران با هدف تسهیل در کلیه امور مرتبط با تأسیس اتحادیه برعهده خواهد داشت.

ماده 4) اتحادیه باید نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی در کشور میزبان اقدام نماید.

ماده 5) اتحادیه می تواند شعبی در کشور مقر و یا دیگر کشورها،با رعایت کامل قوانین و مقررات آن کشورها تأسیس کند.

ماده 6) عضویت در اتحادیه دو نوع است :

  1. عضویت رسمی و تام که شامل سازمانهای غیر دولتی می شود.
  2. عضویت افتخاری که شامل افرادی می شود که در فعالیتهای مرتبط با فلسطین شرکت داشته اند.

تبصره یک:پذیرش اصول کلی و اهداف اساسنامه برای متقاضیان عضویت در اتحادیه الزامی است.

تبصره دو:{سازمانهای غیر دولتی که فعالیتی بر علیه مردم فلسطین دارند یا کمکهای مالی از سازمانهای ضد فلسطین دریافت کرده یا می کنند حق عضویت در این اتحادیه را ندارند.}آیین نامه عضویت بر مبنای اساسنامه توسط هیأت امنا نگارش خواهد یافت.

تبصره سه:در ابتدای تأسیس تقاضاهای عضویت توسط هیأت مؤسس بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.

ماده 7)عضویت در اتحادیه دریکی از موارد زیر پس از تصویب اکثریت نصف بعلاوه یک اعضای کنگره خاتمه می یابد:

- غیبت بدون  عذر موجه در دوجلسه متوالی از جلسات کنگره عمومی

-استعفای کتبی و موافقت شورا با آن

- بروز هر گونه تعارض میان فعالیتهای سازمانهای غیردولتی و اهداف اتحادیه

 

فصل دوم اهداف اتحادیه

ماده 8)اهداف عبارتند از:

- جهانی نمودن معضل فلسطینیان از طریق اطلاع رسانی بهینه و مستمر و جلب حمایت و بهره گیری از کلیه ظرفیتها و توانمندیهای بالفعل و بالقوه سازمانهای دولتی و غیر دولتی در سطوح ملی،منطقه ای و بین المللی

- کاهش آلام انسانی مردم فلسطین از طریق بسیج کمکهای بشردوستانه برای مردم فلسطین در داخل و خارج سرزمینهای اشغالی

- جلب حمایت برای بازگشت تمام آوارگان فلسطین دیاسپورا و کسانی که در تبعید به سر       می برند به موطن،شهرها و روستاهای اصلی خود

- حمایت از آرمان مردم فلسطین مبنی بر تشکیل کشور حاکم و مستقل فلسطین به مرکزیت   بیت المقدس

 

فصل سوم:روش ها

ماده 9) برای تحقق اهداف یاد شده،این اتحادیه تمامی وسایل و امکانات قانونی را مورد توجه قرار می دهد،از جمله:

- تهیه برنامه ها و طرح ها و تهیه آمارهایی که اتحادیه برای تحقق برنامه های خود بدان نیاز دارد.

- برگزاری سمینارها و کنفرانسهای محلی و بین المللی و ترتیب دادن دیدارها به منظور تبادل نظر برای دستیابی به همبستگی بیشتر،و فراهم ساختن زمینه همکاری میان فعالیتهای گوناگون سازمانهای غیر دولتی در اقصی نقاط جهان

- بکارگیری تمامی وسایل ارتباط جمعی رادیو و تلویزیون و سیستمهای ارتباطاتی ماهواره ای و شبکه اینترنت برای اطلاع رسانی به همه مردم جهان با هدف آگاه نمودن مخاطبین از شرایط  دردناک مردم فلسطین و نقض گسترده حقوق بشر در سرزمین فلسطین اشغالی

- به رسمیت شناختن حقوق مردم فلسطین در مراجع بین المللی و حقوقی

 

فصل چهارم:ارکان

ماده 10) ارکان اتحادیه عبارتند از:

- کنگره عمومی

- هیأت امنا

- دبیرخانه (دبیر کل)

- هیأت مشورتی و کمیسیونهای دائمی

کنگره عمومی

ماده 11) کنگره عمومی عالی ترین مرجع اتحادیه شناخته می شود که از تمام اعضای ثبت نام شده اتحادیه تشکیل می شود.

ماده 12) نشست کنگره حداقل هر چهار سال یکبار برگزار می شود،و دبیر کل ریاست آن را بر عهده دارد.

ماده 13)کنگره،از میان اعضای خود هیأت رئیسه را انتخاب می کند.

ماده 14) وظایف کنگره عمومی عبارتند از:

- تصویب،رد و تغییر در هر یک از مواد اساسنامه اتحادیه که با اکثریت دو،سوم اعضای اتحادیه صورت خواهد گرفت مشروط بر اینکه مغایر با اصول اساسی اتحادیه نباشد.

- نصب و عزل اعضای هیأت امنا

- نصب و عزل دبیر کل

- تصویب استراتژی ها و برنامه های کلان فعالیتهای اتحادیه

- انتخاب هیأت ناظران 

تبصره یک : دو،سوم اعضای هیأت امنا توسط کنگره عمومی انتخاب می شوند و یک،سوم باقیمانده توسط دو،سوم انتخاب شده انتخاب می شوند.ولی کنگره می تواند همه اعضاء هیأت امناء را عزل نماید.

تبصره دو :کنگره عمومی حق برگزاری جلسات فوق العاده را با درخواست اعضای اتحادیه و تصویب نصف بعلاوه یک هیأت امنا دارد.

تبصره سه :دبیر کل می تواند فردی را به عنوان قائم مقام به کنگره پیشنهاد و در صورت تصویب نصف بعلاوه یک حکم قائم مقامی او را صادر کند.

هیأت امناء :

ماده 15) هیأت امنا بالاترین مقام در فاصله بین دو کنگره است و از 21 عضو دارای تجربه ،ظرفیتها و توانمندیهای لازم جهت تحقق اهداف اتحادیه تشکیل می شود.

ماده 16) مدت عضویت در شورا چهار سال است.

ماده 17) هیأت امنا از میان اعضای خود رئیس و نائب رئیس را انتخاب می کند .

ماده 18) هیأت امنا می تواند کمیته هایی مرکب از اعضای خود و یا دیگر افرادی که لازم باشد،تشکیل دهد.فعالیت کمیته ها در چهارچوب اهداف مصوب هیأت امنا است .

ماده 19) دو،سوم اعضای هیأت امنا توسط کنگره انتخاب شده و یک ،سوم باقیمانده اعضاء از میان مؤسسین و اندیشمندان توسط هیأت امنای منتخب انتخاب خواهد شد.

تبصره یک:آخرین دبیر کل در صورت عدم انتخاب مجدد به عنوان یک نفر از یک ،سوم باقیمانده (موضوع ماده18) خواهد بود.

ماده 20)وظایف هیأت امنا عبارتند از:

- حرکت در جهت رسیدن به اهداف اتحادیه

- تصویب کلیه فعالیتهای اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی اتحادیه

- بررسی کلیه پیشنهادات دریافتی

- تشکیل سازمانها،هیأت و کمیته ها و مؤسسات وابسته به اتحادیه

- تصویب حق عضویت در اتحادیه

ماده 21) تشکیل جلسات شورا  سالانه بوده و همه ساله در دهه اول شهریور ماه(دهه آخر آگوست) برگزار می گردد.در شرایط ویژه در خصوص زمان و نحوه تشکیل جلسات،شورا خود تصمیم گیری می کند.

ماده 22) شورا حق ندارد بنا به درخواست دبیر کل،برای تشکیل جلسه فوق العاده از اعضای خود دعوت به عمل آورد.

ماده 23) جلسات با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد.

ماده 24) تصمیمات شورا با اکثریت آرای حاضر در جلسه ،قانونی است.

ماده 25) شورا از میان اعضای خود یک نفر را که از سوی کنگره انتخاب شده است بعنوان رئیس بر می گزیند که وظایف او به ترتیب زیر است:

- ریاست جلسات شورا

- پیگیری اجرای تصمیمات شورا

- دعوت شورا برای تشکیل جلسه،هماهنگی با دبیرخانه

- هر وظیفه دیگری که شورا به او محول کند.

تبصره یک :نائب رئیس به وسیله هیأت امنا انتخاب که در زمان غیبت رئیس هیأت امنا وظایف وی را برعهده می گیرد.

تبصره دو:تا انتخاب هیأت امنا که در اولین کنگره عمومی اتحادیه انتخاب خواهند شد کلیه وظایف این شورا به عهده هیأت مؤسس خواهد بود.

دبیرخانه:

ماده 26 ) دبیرخانه عالی ترین واحد اجرایی در اتحادیه است که ریاست آن را دبیر کل بر عهده دارد.

ماده 27) دبیر کل بر اساس نامزدهای پیشنهادی معرفی شده از طرف هیأت امنا از میان اعضای کنگره عمومی با تصویب اکثریت آراء اعضای حاضر در اجلاس تعیین  و انتخاب  می شود.

ماده 28) وظایف دبیر کل عبارتند از:

- دبیر کل مسئول اقدامات و فعالیتهای اتحادیه است.

- ریاست دبیرخانه،امضای نامه ها و مکاتبات،نمایندگی اتحادیه در کلیه مجامع حقوقی و بین المللی

- اجرای مصوبات شورا

- انتخاب معاونان از بین اعضای اتحادیه

- تصویب ساختار دبیرخانه

ماده 29) دبیر کل در برابر هیأت امنا مسئولیت دارد.

ماده 30) مدت فعالیت دبیر کل چهار سال است.در صورت غیبت،استعفاء فوت و هر گونه ناتوانی در انجام وظایف و ... قائم مقام وی، وظایف او را بر عهده می گیرد.

ماده 31) تعداد معاونین و چارت سازمانی باید به تصویب هیأت امناء برسد.

ماده 32) وظایف دبیرخانه عبارتند از:

- انجام فعالیتهای اجرایی بر اساس طرح های مصوب

- تهیه نظامنامه داخلی و آیین نامه های اداری و مالی

- تشکیل ادارات و دفاتر مربوطه

- اجرای تصمیمات اتحادیه و تحکیم مواضع آن

تبصره یک :در اولین نشست کنگره عمومی نسبت به مقر دائمی اتحادیه تصمیم گیری خواهد شد.

تبصره دو:مقر دائمی اتحادیه در نهایت قدس شریف خواهد بود. در عین حال تا برگزاری اولین نشست کنگره عمومی،دبیرخانه موقت در تهران،نسبت به انجام فعالیت ها و اتخاذ تدابیر ضروری مرتبط با تأسیس اتحادیه اقدام مقتضی معمول می نماید.

هیأت های مشورتی و کمیسیون های دائمی

ماده 33) دبیرخانه در حیطه اختیارات اجرایی خود می تواند هیأت های مشورتی،کمیسیون های دائمی تحت نظارت مستقیم دبیر کل،تشکیل دهد که وظیفه آن کمک به دبیر کل و ارکان مختلف اتحادیه در انجام وظایفشان می باشد.

 

فصل پنجم :منابع مالی

ماده 34) بودجه اتحادیه از طرق زیر تأمین می شود:

- حق عضویت

- کمک های سازمانها و نهادهای غیردولتی،نیمه دولتی و عام المنفعه و کمک های بلا عوض غیر مشروط دولتها،تا آنجایی که این کمکهای بلاعوض سازمانهای غیردولتی ضدیتی با آرمان فلسطین،اصول و دستور کار اتحادیه نداشته باشد.

- کمک های افراد

- درآمدهای بدست آمده از فعالیت های اتحادیه

تبصره :آیین نامه اجرایی دریافت کمکهای مالی توسط هیأت امنا نگارش خواهد یافت لیست سازمانهایی که اتحادیه می تواند از آنها کمک دریافت کند و همچنین لیست سازمانهای ممنوع توسط هیأت امنا تهیه خواهد شد.

 

فصل ششم: هیأت ناظران

ماده 35) هیأت ناظران،هیأتی بوده که بر فعالیتهای کلیه ارکان اتحادیه اعم از هیأت امنا،دبیر کل و دبیرخانه ،در جهت حصول به اهداف آن نظارت داشته  و در موارد نقض،انحراف یا عدول فعالیتهای آنان از اهداف مذکور،گزارش تهیه و به کنگره ارائه می نماید.

ماده 36) شرایط عضویت در هیأت ناظران عبارتند از :

در اولین کنگره به پیشنهاد هیأت مؤسس (اعضای اصلی دبیرخانه موقت ) بر اساس  تجربه ها و ظرفیتها و توانمندیها ی لازم به جهت ایفای نظارتی توسط کنگره و از میان اعضاء کنگره در سالهای بعد مستقیماً توسط کنگره انتخاب می گردند.

ماده 37) تعداد اعضای هیأت ناظران 7 نفر و مدت عضویت چهار سال می باشد.

ماده 38) وظایف هیأت ناظران عبارتند از :

- نظارت بر حسن اجرای کلیه ارکان اتحادیه

- بررسی کلیه فعالیتهای ارکان اتحادیه به منظور جلوگیری از نقض،انحراف یا برگشت از اهداف و اصول کلی اساسنامه اتحادیه

ماده 39) برگزاری جلسات فوق العاده کنگره اکثریت دو،سوم اعضای هیأت ناظران

- داشتن حق هرگونه تحقیق و بررسی و استیضاح در کلیه ارکان اتحادیه

- استقلال در کار نظارتی اعم از تصمیم گیری و اجرایی

فصل هفتم :رویه اصلاح اساسنامه و انحلال:

ماده 40) کنگره عمومی با اکثریت اعضای حاضر،اساسنامه را به تصویب می رساند.                                                  

ماده 41) اصلاح اساسنامه بر اساس پیشنهاد شورای امناء و دو،سوم اعضاء کنگره امکان پذیر است.

ماده 42) انحلال اتحادیه بر عهده بالاترین مقام موجود می باشد که به ترتیب شامل کنگره عمومی،هیأت امنا و در صورت نبودن هیأت ناظران می باشد.

ماده 43) در صورت انحلال اتحادیه دارایی ها و موجودیهای بانکی آن با تأیید بالاترین مقام موجود به سازمانهایی که دارای اهداف مشترک هستند یا خانواده های شهدای فلسطینی تعلق می گیرد.

ماده 44) این اساسنامه در 7 فصل و 43 ماده به تاریخ 13/11/81 به تصویب هیأت مؤسس رسیده و جهت تصویب نهایی به کنگره عمومی ارائه خواهد شد.