siebar
طی دیدار میان میهمانان خارجی یادواره

به گزارش روابط عمومی اتحادیه بین المللی سازمان های غیر دولتی حامی فلسطین میهانان خارجی سومین اجلاس بین المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی یادواره شهید "محمد الدوره" با هدف حمایت از مقاومت مردم فلسطین، با خانم " زهرا مصطفوی" ریس اتحادیه و یادگار بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران امام خمینی (ره) دیدار کردند و از رهنمودهای ارزنده ایشان در خصوص نحوه مبارزه و فعالیت های امام خمینی در زمان حکومت طاغوتی شاهنشاهی برخوردار شدند.

وی در ابتدا با اشاره به پیروزی های اخیر محور مقاومت در منطقه ضد اشغالگران صهیونیست و گروه های تکفیری-تروریستی و همچنین رشادت اعضای این محور برای حفظ کرامت و عزت مسلمانان، اظهار خشنودی کردند.

 

ایشان در ادامه با محور قرار دادن انگیزه و روحیات امام خمینی (ره) بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران و نقش ایشان در شکل گیری انقلاب شکوهمند ایران، افزودند: امام خمینی بر مسئله حفظ حجاب و حرمت ها تاکید می ورزیدند. ایشان برای حفظ اسلام و حرمت مسلمانان حتی در کانون خانواده( بویژه میان خویشاوندان) نیز ارزش بسیار بالایی قائل بودند و پی در پی به چنینن موضوعاتی اشاره داشتند.

 

امام هیچگاه تکیه شان بر قلم و صرف نوشتن نبود بلکه معتقد بودند بایستی مبارزه درعرصه عمل نمود پیدا کند به همین ترتیب بود که ایشان در کنار تاکیداتشان برای حفظ حرمت بانوان در جامعه اسلامی با حضور من در عرصه سیاست (به عنوان شخصی که در حزب های سیاسی فعالیت دارد) مخالفتی نداشتند.ایشان به فکر اسلام و صیانت از آن بودند.

 

ایشان از همان ابتدا با علمای بزرگ در قم و تهران نشست و برخاست می کردند و در آخر همین گفتگوها بود که نتیجه گرفتند بایستی شخصاً وارد عرصه مبارزه با رژیم طاغوتی شاهنشاهی شوند و قیام کنند.امام خمینی ایجاد وحدت و یکپارچگی را عنصر حیاتی مبارزات علیه پهلوی می دانستند.

 

در بحبوحه تماس های امام با روحانیون مبارز من نیز نقش نامه رسان را ایفا می کردم وبه طور مخفیانه برای رساندن نامه ها به شخصیت های فعال در عرصه مبارزه با طاغوت فعالیت می کردم.

 

زهرا مصطفوی با اشاره به سختی و مشقت های مبارزه با رژیم ستمگر پهلوی با ذکر یکی از خاطراتشان گفتند: به طور مثال در آن زمان که ما در حال تهیه و نگارش نامه ها بودیم مجبور بودیم برای متوجه نشدن نیروهای اطلاعاتی شاه موسوم به ساواک با میخ به دیوار بکوبیم تا آنان صدای ماشین تایپ را نشوند و این کار هر روز ما بود.

 

علاوه براین، ایشان از طریق نامه نگاری و گفتگو با مردم زمینه آگاهی آنان را فراهم کردند و مردم را با یکدیگر همفکر کردند. هنگامی که دولت شاه ملعون حکومت نظامی اعلام کرد، هیچ شخصی حق نداشت که به خیابان ها بیاید اما امام با لحن و شیوه گفتارشان که در اعماق جان انقلابیان می نشست، تاکید کردند که همگان بایستی بیرون بریزند و حکومت نظامی را درهم شکنند و البته این اتفاق نیز به دستور امام خمینی رخ داد و مردم قیام کردند.

 

ایشان در پایان بر مسئله جمع آوری کمک و بودجه برای حمایت از فلسطنیان و محور مقاومت تاکید کردند.