siebar
دیدار صمیمانه دختر گرانقدر حضرت امام خمینی (ره) با اعضای تحریریه قدسنا

به گزارش سایت اتحادیه بین المللی سازمان های غیردولتی حامی حقوق مردم فلسطین،  اعضای تحریریه قدسنا با دکتر زهرا مصطفوی دبیرکل اتحادیه بین المللی سازمان های غیردولتی حامی حقوق مردم فلسطین دیدار کردند و در این دیدار صمیمانه ایشان از نزدیک در جریان فعالیت های این رسانه قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش دکتر زهرا مصطفوی دبیرکل اتحادیه بین المللی سازمان های غیردولتی حامی حقوق مردم فلسطین گفت: اگر انسان خودش احساس کند تنها موظف به انجام کاری است، آن کار بر حسب وظیفه و برای مطالبه دستمزد انجام می دهد، اما اگر کاری را با دل و جان و اعتقاد انجام دهد یک اجر و ثواب معنوی نیز از سوی خداوند دریافت می کند، این گونه کار است که پیش خداوند هم ارزشمند است.

 دبیرکل اتحادیه بین المللی سازمان های غیردولتی حامی حقوق مردم فلسطین ادامه داد: اصولا اشتغال در زمینه مسئله ای همانند فلسطین که مسئله ای اعتقادی و قلبی است ، به همین نحو باید باشد، یعنی فرد تنها خود را موظف به کار نداند بلکه با اعتقاد قلبی در این زمینه فعالیت کند تا هم اجر دنیوی و هم اجر اخروی ببرد.

وی در ادامه اعضای تحریریه قدسنا را خطاب قرار داد و گفت: سعی شما عزیزان باید این باشد که فعالیتتان از روی اعتقاد باشد در این صورت عملکردتان هم در جهت انقلاب و هم انسانیت خواهد بود.

یادگار حضرت امام (ره) در ادامه بیان داشت: وقتی انسان فعالیتی از روی خواست قلبی انجام دهد ثواب می برد. شما عزیزان سعی کنید دوجانبه ثواب ببرید. من خوشحال شدم که از نزدیک با شما عزیزان صحبت کردم.

وی در ادامه در خصوص ضرورت وجودی رسانه ای همچون خبرگزاری قدس گفت: خبرگزاری قدس یکی از نافذترین رسانه هاست و شما باید بدانید که کار شما از سوی مخاطبان جهانی دنبال می شود و همانند فعالیت در روزنامه ها و یا عرصه های محدود دیگر نیست.

دبیرکل اتحادیه بین المللی سازمان های غیردولتی حامی حقوق مردم فلسطین در پایان گفت: هر فعالیتی اهمیتش به آن است که چه مقدار فایده برساند. رسانه ای همچون خبرگزاری قدس رسانه ای اصطلاحا انسان ساز است چرا که شما انسانیت و اخلاق را می سازید و مردم را آگاه می کنید و قدرت شناسایی به مردم می دهید.