siebar
دیدار جمعی از اساتید زن سوری با دکتر زهرا مصطفوی

به گزارش خبرنگار اتحادیه بین المللی سازمان های غیردولتی حامی حقوق مردم فلسطین، جمعی از اساتید دانشگاههای سوریه با دکتر زهرا مصطفوی دبیرکل اتحادیه بین المللی سازمان های غیردولتی حامی حقوق مردم فلسطین  در محل جمعیت دفاع از ملت فلسطین دیدار و گفتگو کردند.

 این اساتید از اکثر شهرهای سوریه و در حال تدریس در تمامی رشته های دانشگاهی هستند.