siebar
با حضور سازمان‌های مردم نهاد آغاز شد؛ نشست مشورتی با موضوع یوم النکبه در بیروت

به گزارش سایت اتحادیه بین المللی سازمان های غیردولتی حامی حقوق مردم فلسطین، «سیدابوالقاسم رحیمیان» دبیرکل اتحادیه بین المللی نوجوانان وجوانان مخالف اشغالگری که جهت شرکت دراین نشست به بیروت سفرکرده طی سخنانی گفت : بنابر تاکیدات معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مبنی برحمایت از ملت فلسطین تاپیروزی نهایی بر رژیم اشغالگرقدس ، گرامیداشت یوم النکبه بعنوان یادآوری سالروزاشغال سرزمین فلسطین توسط صهیونیست ها امری مهم وضروری می باشد اما آنچه بایدمورد توجه جدی قرارگیردنوع آوری درمضمون این مناسبت است .

رحیمیان با اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی خواهان آن شد تا دراین روز خوی تجاوزگری این رژیم جعلی موردتوجه قرارگیرد .

درادامه ایشان گفت : اینکه اشغالگران ، با ایجاد رعب و وحشت ، کشتار و قتل عام یک ملت را  از سرزمین مادری خود بیرون رانده اند یک جنایت است و باید اینکه سرزمین فلسطین درپی تجاوزوجنایت مورد اشغال قرارگرفته مورد توجه جدی قرارگیرد .

ایشان استفاده از ظرفیت های موجود درتجمعات را ضروری دانست واظهارداشت: باید تجمعات رابه نفع بیان مسئله فلسطین مصادره کرد .

رحیمیان تجمعات تماشاگران مسابقات ورزشی و تجمعات درفضاهای مجازی را یک فرصت دانست و اظهارداشت : ماباید بگونه ای برنامه ریزی کنیم که ازاین تجمعات به نفع بیان مظلومیت ملت فلسطین و تجاوزوجنایات صهیونیست ها به یک ملت بهره برداری نمائیم .

درخاتمه ایشان با توجه به توافق حماس مبنی پذیرش کشور فلسطین درمرزهای سال ۱۹۶۷ خواهان آن شد تا اصراروتاکید جامعه جهانی برمرزهای ۱۹۴۸ متمرکزگردد.

گفتنی است جلسه مشورتی بمدت ۳ روز درپایتخت لبنان ادامه خواهد داشت و دیدار با شیخ نعیم قاسم قائم مقام حزب الله ، رهبران گروههای فلسطینی ، بازدید ازاردوگاههای آوارگان فلسطینی درلبنان ازدیگر برنامه های این نشست می باشد .

انتهای پیام/