siebar
ناپدید‌شدن امام‌موسی‌صدر

ناپدید‌ شدن امام‌ موسی‌ صدر

امام  موسی صدر در تاریخ  نهم شهریور ۱۳۵۷ براي  دیدار از لیبي  وارد این  کشور شد و قصد داشت  پس  از چند روز این  کشور را به  قصد ایتالیا ترک  کند.

اما او هرگز به  ایتالیا نرسید و ناپدید شد.لیبي  ادعا کرد ک ه ایشان  سوار هواپیمایي  شد ک ه قرار بود  عازم ایتالیا شود و به  آن  کشور عزیمت  کند، اما  دولت ایتالیا اعلام  کرد که  امام  موسي  صدر وارد این  کشور نشده  است .

شیعیان  لبنان  معتقدند که  « معمر قذافي »  رییسجمهور لیبی، امام  موسي صدر را ربوده  و زنداني  کرده  است؛ چرا که قذافي ، عملاً از جناحهای چپ گراي  لبنان  و س ازمان آزادیبخش  فلسطین  به  شدت  حمایت  مي کرد .

برخی دیگر جاسوسان اسرائیلي  را عامل ربایش و اسارت امام  موسي  صدر در خاک  لیبي  می دانند؛ چرا که وي  رژیم صهیونیستی را «شر مطلق » اعلام  کرده  و حمای ت از آرمان  فلسطین و  آزادي قدس را سرلوحه مبارزات خود قرار داده  بود .