siebar
به‌آتش‌کشیده شدن مسجد‌الاقصی

به‌آتش‌کشیده شدن مسجد‌الاقصی 

روز ۳۰ مرداد ۱۳۴۸ش بخشي از مسجدالاقصي در فلسطین اشغالي توسط  گروههای متعصب صهیونیست به آتش کشیده شد و خسارات قابل توجهي به آن وارد آمد.                

رژیم صهیونیستی این حادثه را که خشم و انزجار مسلمانان سراسر جهان را برانگیخت به یک جهانگرد یهودي استرالیایي نسبت داد. «دنیس مایکل روهان» سیاح استرالیایي که صهیونیست ها وي را عامل به آتش کشیدن مسجدالاقصي معرفي کردند، در یک حرکت نمایشي محاکمه شد و متعاقباً منابع خبري رژیم صهیونیستی اعلام کردند که چون نامبرده دچار بیماري رواني بوده آزاد شده است.  

به همین مناسبت این روز در ایران «روز .جهانی مسجد» نامگذاری شده است.